Dimora storica. Bordo misto : Stachys lanata, Nepeta fassenii, Salvia Mainacht, Rose David Austin.
 

Dimora storica. Bordo misto : Stachys lanata, Nepeta fassenii, Salvia Mainacht, Rose David Austin.
PrecedenteProssima